KOSHI WAZA

Techniky hodů, kde hrají významnou roli boky

Uki-goshi

Když uke dokročí na levou nohu, vychýlí jej tori vpravo vpřed a současně přemístí špičku své pravé nohy k pravé špičce ukeho nohy - obr. 1.  Levou rukou tori táhne vodorovně, pravou přitom přemístí na bedra soupeře a pevně jej přitiskne ke svému boku. Současně dokončí obrat na špičce pravé nohy zakročením levé - obr. 2. Pokračující rotací celého trupu za stálého tahu levé paže tori ukeho hází vpravo vpřed - obr. 3., přičemž pravou nohu vytáčí na špičku.

1. Pravý bok nasazuje tori na střed těla ukeho (pod pupek).

2. Pravá paže přitahuje soupeře po celou dobu pevně k boku toriho. Vlastní hod provádí tori prudkým zášvihem levé nohy a rotací trupu.

 

 

O-goshi

Z pravého přirozeného postoje vykročí tori pravou nohou ke špičce pravé nohy ukeho, současně jej vychyluje vpravo levou rukou táhne vodorovně, pravou umístěnou na pase soupeř jej přitahuje ke svému boku - obr. 2. Prudkým napnutím nohou a předklonem za stálého tahu oběma rukama, hází tori ukeho před sebe.

1. Při prvním kroku musí tori nastoupit nízko pod těžiště soupeře - obr. 1.

2. Po dokončení obratu musí špičky nohou ukeho a toriho směřovat stejným směrem. Jestliže tori nastoupí v okamžiku, kdy uke dokračuje levou, pak se otáčí cca o 90, když nastupuje v okamžiku, kdy dokračuje uke pravou, pak se musí otočit o více než 180.

3. Stejně jako při uki goši je důležitý pevný kontakt boku toriho s břichem ukeho po celou dobu útoku

 

Harai-goshi

Tori přiměje tahem obou paží ukeho vykročit pravou nohu, současně přemístí špičku své pravé před pravou soupeřovu - obr. 1. Na špičce pravé nohy tori dokončí obrat vlevo, bokem nadrazí soupeře ve středu jeho těla a zadní částí stehna podmetá soupeře vzad - obr.2. Hod dokončí pokračujícím podmetem za stálé rotace svého trupu - obr. 3.

1. Po dokončení nástupu musí špička toriho nohy směřovat do směru pádu ukeho - obr. 2.

2. Po celou dobu hodu udržuje tori bokem těsný kontakt s břichem soupeře důrazným tahem obou paží.

 

 

Sode-tsurikomi-goshi

Obrázky 1 - 3 ukazují variantu, při které tori drží ukeho za oba rukávy. Stejně lze úspěšně provést „sode“ vlevo ze základního pravého úchopu a opačně, čímž se významně zvyšuje možnost soupeře překvapit nenadálým útokem na opačnou stranu. Obr. 4 ukazuje správné postavení nohou při chvatu.