Jak začít

Nejčastější otázky

1. Kdo všechno může cvičit karate?
Začít může kdokoli. Minimální věk, kdy začít, je se začátkem školní docházky. Věkově není trénink nijak omezený, jen s přihlédnutím na zdravotní stav cvičence. Stejně tak cvičení není omezeno pohlavím. Karate můžou cvičit i ženy, není totiž závislé na síle, ale využívá fyziologie celého těla.

2. Proč mám začít cvičit?
Karate slouží jako vhodný trénink disciplíny a soustředění. Nejen u dětí se zaměřuje na rozvoj lepší koordinace pohybu, vytrvalosti, obratnosti a psychické vyrovnanosti. Pro někoho může být výborným antistresovým nástrojem. V další fázi člověk získává schopnost ubránit se a s větším klidem řešit stresové situace.

3. Za jak dlouho se karate naučím?
Základní dovednosti si cvičenec osvojí za jeden až dva roky. Vše záleží na osobním přístupu a chtění se něčemu naučit. Další studium není limitováno a má za cíl rozvoj ovládání těla a mysli. V karate nejde dělat žádné zkratky k dosáhnutí výsledků. Každý dostane jen to, co do toho vloží.

4. Je trénink karate fyzicky náročný?
K tréninku je zapotřebí fyzická aktivita, která spíše zpočátku bude cítit u těch, kteří v životě nejsou aktivní. Je to tím, že zapojí svaly, které dosud nepoužívali. Každý má svůj fyzický limit, který ale nebude nucen překračovat.

5. Budu se učit na karate i něco jiného?
S tréninkem karate se zvyšují dovednosti fyzické i psychické, které se dají uplatnit i v běžném životě. Nicméně ke každému tréninku je přidružena i sebeobrana. Jedná se o zvládnutí stresového okamžiku a obrany člověka proti jinému člověku se zbraní nebo beze zbraně.

6. Jaké potřebuji oblečení?
Cvičíme v bílém oděvu zvaném Karate Gi, který je nezbytný až na prvních zkouškách na další technický stupeň.  Ze začátku ale jeho nošení není podmínkou, postačí jakýkoliv volný oděv bez doplňků, které by mohly způsobit zranění (zip, řemen apod.).  Při tréninku se nepoužívá obuv ani ponožky, cvičíme naboso.

7. Jaký význam mají barvy pásků?
Barva pásku vyznačuje technickou vyspělost cvičence. Žákovský stupeň má 9 úrovní, začínajících bílým a končících mistrovským černým, který má dalších 10 stupňů. Na další technický stupeň je nutné projít zkouškami, které určí, jestli jsou dovednosti k jeho dosažení dostatečné.

8. Můžu se při tréninku zranit?
Technicky vyspělý cvičenec karate je schopný ovládat své tělo takovým způsobem, že soupeři při tréninku neublíží. V případě začátečníků je prioritní bezkontaktní výuka a až později trenér volí optimální kontaktní cvičení podle schopností cvičence. Při tréninku tedy není běžné, že by docházelo ke zraněním, trenér na takové situace dohlíží. Pokud vznikne nějaká modřina, většinou je to důsledek přecenění vlastních schopností.