TE WAZA

Techniky hodů, kde hrají významnou roli ruce

Seoi-nage

Hlavní body techniky:

- princip nahození pytle s rýží, princip seoi –„nahodit na záda“

- správné a přiměřené vychýlení soupeře před nástupem a v nástupu

- kontakt se soupeřem v oblasti horních končetin ukeho, ruka musí být sevřena v oblasti bicepsu toriho, nesmí dojít k uvolnění či následnému nanesení na rameno toriho

- těžiště pod soupeřovo a následné nahození  na záda

- nutné zapojení práce rukou pro techniku

u nástupu nenastupovat příliš k soupeři či přímo do postoje soupeře

 

Morote-gari

Hlavní body techniky:

- základním předpokladem provedení morote gari je snížení těla pod úroveň těžiště soupeře

- následné podtržení dolních končetin se současným zapojením ramene, které zatlačí do protipohybu rukou

- technika se provádí s tlakem přes rameno či s úderem hlavou do soupeře

- soupeře lze házet i s dopadem vlastního těla na soupeřovo

 

Sukui-nage

Hlavní body techniky:

- základním předpokladem provedení sukui nage je snížení těla pod úroveň těžiště soupeře

- vychýlení pomocí těla

- současné zapojení těla a rukou do hodu, spolu se zvýšením těžiště

 

Tai-otoshi

Hlavní body techniky:

- soustavné vychýlení soupeře

- noha, která brání vykročení soupeře musí být orientovaná kolenem k podložce, špičkou chodidla na podložce a ohnutá v koleni

- ruce dotáčí soupeře

- je možné propnutí nohy v koleni v průběhu závěrečné fáze